GENERALFORSAMLING ONSDAG 11. MAJ KL. 18.00 – 20.00 I TEAM ODENSE

GENERALFORSAMLING ONSDAG 11. MAJ KL. 18.00 – 20.00 I TEAM ODENSE.

Adresse: Sandhusvej 4, 5000 Odense C.
Kære allesammen, alle medlemmer og forældre til børnemedlemmer indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling. Der bliver som sædvanlig hygge med fællesspisning. Klubben byder på Pizza til alle (også halal).

Dagsorden:
– Valg af dirigent.
– Valg af referent, samt konstatering af mødets lovlighed.
– Formandens beretning.
– Kassereren aflægger det reviderede regnskab og budgetter.
– Eventuelle udvalgs beretning.
– Behandling af indkomne forslag.
– Fastsættelse af årskontingent.
– Valg af bestyrelse.
– Valg af bestyrelsessuppleant.
– Valg af revisorer.
– Eventuelt.

Hvis nogle har punkter til eventuelt som man syntes skal tages op til generalforsamlingen, så skriv endelig til mig personligt eller skriv i strengen herunder.

Jeg håber jeg ser så mange som muligt.
De bedste hilsener
Murad Ahmed
Formand Team Odense Taekwondo Klub

Skriv et svar