Bestyrelsen

Her har du en oversigt over bestyrelsen i Odense Taekwondo Klub.

Murad Ahmed – Formand

Sigurd Kristoffersen – Næstformand

Karina Juhl Rasmussen – Kasserer
Kaya F. Pedersen –Bestyrelsesmedlem

Christina Matzon – Bestyrelsesmedlem

Aktive bestyrelsessuppleanter:

Morten Kældsø

Maria Kirk Jensen

ANSVARSOMRÅDER:

Murad: 
Hjemmeside
Facebook
Kontakt til kommunen generelt omkring bygningen m.m, SFO, m.m
Kontakt til Eliteidrætssekretariatet vedr. eliteprojektet
Styring af eliteprojektet
Sigurd:
Mødeindkaldelse
Generel ansvarlig for vedligehold. Småreperationer i klubben samt indkøb af materiel m.m. ved behov.
Kontaktperson nye medlemmer – primært kontakt via mail hjemmeside
Rie: 
Tilmelding- og betaling til stævner kamp + kamp
Registrering hos forbundet: Licens og gradueringsindberetning
Medlemsadministration – med Kaya
Kaya: 
Regnskab
Medlemsadministration – med Rie
Fotos af medlemmer til tavlen
Conventus – opdatering af medlemmer. Oversigt over indbetaling og rykkere ved manglende indbetaling
Christina: 
Kontaktperson til trænerne. Det praktiske bindeled, der står for at assistere trænergruppen i forbindelse med holdplanlægning og kupgradueringer – herunder økonomi ifbm med gradueringer.
t-shirts, klubdragt, indkøb
Karina:
Overordnet økonomiansvarlig
Afregning af udgifter samt refundering af udlæg
Kontakt til bestyrelsen:

sigurdkristoffersen4@gmail.com