• Bestyrelse
  • Bestyrelses- og instruktørmøde søndag den 2. oktober 2016

    Deltagere: Jesper Ringaard, Nicolai Nutzhorn, Per Blom Madsen, Signe Egsvang, Vigan Shemsiu, Anders Kronborg Davidsen, Benny Maretti, Kenneth Pedersen, Anne Geltoft , Sigurd Kristoffersen og Murad Ahmed. Afbud: Karina Juhl Rasmussen. Referent: Murad Ahmed. -Runden med holdene Børnehold: Det går rigtig godt. Masser af børn, og der står p.t. 3 på venteliste. Holdet har været […]

  • Bestyrelse
  • Referat fra generalforsamlingen 2016

    – Valg af dirigent /LARS valgt – Valg af referent, samt konstatering af mødets lovlighed /SIGURD valgt – og det er lovligt indkaldt – Formandens beretning. Ved Murad Fremmødet er lidt sparsomt, men vi tager det som et godt tegn, at der ikke er nogen nævneværdige udfordringer for tiden. Om det sidste år: Sidste år […]