GENERALFORSAMLING I TEAM ODENSE TAEKWONDO KLUB. OG SOM ALTID ER DER PIZZA + DRIKKELSE TIL ALLE. 🙂

TIDSPUNKT: Mandag den 16/3 kl. 18.00.
Vi kĂĄrer ĂĄrets klubkammerat, og ordner alt det praktiske efter denne dagsorden:

Dagsorden:

– Valg af dirigent
– Valg af referent, samt konstatering af mødets lovlighed
– Formandens beretning
– KassĂ©ren aflægger det reviderede regnskab og budgetter.
– Eventuelle udvalgs beretning
– Behandling af indkomne forslag
– Fastsættelse af ĂĄrskontingent
– Valg af bestyrelse (pĂĄ valg i ĂĄr er formand + to menige medlemmer)
– Valg af bestyrelsessuppleanter (2 stk)
– Valg af revisorer
Eventuelt.

OBS:

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der er fyldt 15 år. Børn op til 15 år har også en stemme hver, men skal være repræsenteret af en forælder, værge, eller nærtstående familiemedlem.
Man skal dog have været medlem i minimum 3 måneder for at kunne stemme til generalforsamlingen.(Men kun i 5 min. for at være berettiget til at være til pizzafesten).
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sendt til formanden senest en uge inden afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Der vil være træning for både ungdomshold + voksenhold efter generalforsamlingen som ventes at vare 1-1.5 time.
PĂĄ vegne af bestyrelsen
Formand for Team Odense Taekwondo Klub