KLUBREGLEMENT – TEAM ODENSE

Klubreglement for Team Odense Taekwondo Klub  – opdateret marts 2024

Gælder for klubbens medlemmer, forældre og øvrige gæster i klubben.

CODE OF CONDUCT – SÅDAN OPFØRER VI OS.

 • Kom ind ad døren og smil. Det smitter! 🙂
 • Vi har altid fokus på det positive. Aldrig det negative. Vi spreder ikke dårlig energi i klubben. Vi behandler andre som vi selv vil behandles.
 • Vi taler ikke dårligt om hinanden. Hverken i klubben, eller på sociale medier.
 • Man må gerne være uenig med andre, men diskussioner og kritik skal fremføres konstruktivt og i en positiv ånd.
 • Forældre skal bakke op og sørge for god trivsel og udvikling. Opgaven med den taekwondomæssige udvikling ligger hos instruktørerne.
 • Vi er en klub, der er drevet af frivillige kræfter. Alle bakker op og er med til at motivere ledere og andre frivillige, der bruger deres fritid på at stå for træninger, arrangementer i klubben, eller øvrige aktiviteter på klubbens vegne.

ELEVREGLER:

Elevreglerne er lavet for din og klubbens skyld. Reglerne er til for at sikre, at de ikke ufarlige teknikker, du lærer i klubben, trænes under kontrollerede forhold i klubbens sal (dojangen), og ikke benyttes udenfor rammerne af klubben og nødværgeparagraffen.

Træningen er selvfølgelig frivillig, så når du har valgt Taekwondo som sport/interesse, forventer din instruktør og klubben, at du aktivt deltager i træningen og klubaktiviteterne i øvrigt. Der må ikke bæres smykker under taekwondo-træning. Ej heller strømper – medmindre eleven har fodvorter/fodsvamp eller lign. som kan smitte. Mobiltelefoner skal være slukket eller på lydløs i dojangen, og må ikke benyttes.

Buk når du går ind i dojangen, for at vise respekt for hvad du lærer der, og for at markere, at der skal være orden under træningen, da teknikkerne ikke er ufarlige.

Når træningen er slut: Tak dine trænere for undervisningen ved at give hånd, og hils på flaget, inden du forlader dojangen. Vær altid loyal overfor din instruktør – men spørg gerne om teknikkerne og deres brug, hvilket viser positiv interesse for træningen. Er du uenig i træningsmetoderne, så tag en snak med din instruktør efter træningen, så klares problemerne uden at gå ud over træningen.

Vis altid respekt for instruktøren og dine holdkammerater, uanset om de er lavere- eller højere gradueret end dig selv. Ødelæg aldrig den tillid som dine holdkammerater, instruktøren og klubben har til dig.

Vær altid åben hvis der er situationer, hvor du er kommet i konflikt med klubbens elevregler eller vedtægter. Når du træner Taekwondo, skal du være opmærksom på din egen opførsel udenfor klubben. Opmærksomheden omkring kampsport er stor, og vi bærer således, som Taekwondofolk, et ekstra ansvar med de teknikker, vi kan. Teknikker lært i klubben må kun bruges til selvforsvar.

Læs mere om nødværgeparagraffen i dit pensum.

ORDENSREGLER:

 • Klubbens opholdslokaler skal behandles med respekt.
 • Stil alt fodtøj på hylderne
 • Indesko + taekwondosko må gerne benyttes.
 • Vær med til at holde orden i klubben. Ryd op efter dig selv, og mind gerne andre om at gøre det samme.
 • Alt sikkerhedsudstyr, der benyttes ved træning, skal anvendes rigtigt og lægges på plads på hylderne efter brug.
 • Du bedes overholde ovennævnte regler, så klubben fungerer så gnidningsløst som muligt.